PLAN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych

im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

na rok szkolny 2016/2017  

 organizowanej na zewnątrz

Oznaczenie

klasy

Nazwa zawodu

Forma praktycznej nauki zawodu

Termin

Liczba  godzin /tygodni/

II aT

Technik pojazdów samochodowych

zajęcia praktyczne

środa

5

III aT

Technik usług fryzjerskich

zajęcia praktyczne

wtorek

5

III aT

Technik ekonomista

praktyka zawodowa

od 06.03.2017 

do 31.03.2017 

160/4/

III aT

Technik usług fryzjerskich

praktyka zawodowa

od 06.03.2017 

do 31.03.2017 

160/4/

2SzP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

praktyka zawodowa

od 08.05.2017 

do 19.05.2017 

80/2/