Informacje na temat egzaminu zawodowego dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin zawodowy.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015/2016

Informatory