Nasza biblioteka mieści się w podziemiach budynku szkolnego. W jednym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia i wszystkie zbiory biblioteki. W drugim - piękna i nowoczesna sala multimedialna, pełniąca jednocześnie funkcję czytelni. Centrum multimedialne jest wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (szkoła posiada stałe łącze). W sali multimedialnej jest także telewizor i odtwarzacz VHS – DVD, który umożliwia przeprowadzanie w czytelni poglądowych zajęć lekcyjnych. Centrum multimedialne może pomieścić jednorazowo 32 uczniów. W wypożyczalni jest też dostępne trójfunkcyjne urządzenie kopiujące , zawierający drukarkę laserową, skaner i kserokopiarkę.
Funkcję bibliotekarki szkolnej pełni mgr Maria Matusik.
 

Katalog biblioteczny jest dostępny tutaj


Godziny Pracy Biblioteki ( rok szkolny 2016/2017 )


                


Poniedziałek 


   800 - 1000 – prace wewnętrzne


   1000 - 1400 – wypożyczanie

 

Wtorek


  800 – 1200 – wypożyczanie


  1200 – 1500 – prace wewnętrzne 
Środa 

  800 – 11 00 – wypożyczanie

  1100 – 1500 – prace wewnętrzne

 

Czwartek

  800 – 1400 – wypożyczanie

 1400 – 1500 – prace wewnętrzne

 

Piątek  800-1100 – wypożyczanie


                                                                                                Bibliotekarka szkolna
                                                                                                    Maria Matusik