PAŹDZIERNIK
05.10.2016
godz.15 środa

Spotkanie ogólne z rodzicami 
zapoznanie z planem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, 

kryteriami oceniania, wybór 3-ek,


 LISTOPAD
2016r

 Spotkanie indywidualne Rodziców z wychowawcami, 

nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno - wychowawczych).

 GRUDZIEŃ
  2016r

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami 
informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc
przed półroczną klasyfikacją dla klas I,II,III oraz spotkanie wywiadowcze dla klas maturalnych za I semestr 2016/2017 r

 STYCZEŃ
27. I. 2017 r.(piątek)
g.15.00

 Zebranie ogólne z rodzicami - analiza wyników nauczania,
zachowania, frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2016/2017


 MARZEC

2017r

 Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, 

nauczycielami uczącymi (informacja o postępach w nauce 

uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach 

edukacyjno -wychowawczych). Spotkania z Rodzicami 

klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji.

 MAJ
2017r.

 Zebranie wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach
w nauce i zachowaniu na miesiąc przed końcoworoczną klasyfikacją.

 CZERWIEC
23.VI.2017 r.
( piątek )

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego
2016/2017 r., podsumowanie działalności pracy szkoły,
sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw.