Technik informatyk

E.12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 - tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami danych


Po uzyskaniu powyższych kwalifikacji absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodzie teleinformatyk zdając tylko dodatkowe kwalifikacje:

E.15 – uruchamianie i utrzymanie przyłączy abonenckich

E.16Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub zatrudnienia w firmach zajmujących się sprzedażą, serwisowaniem i montażem systemów i sieci komputerowych.


    Rozszerzenie:
  • język polski
  • matematyka    

    Technik ekonomista

K1 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 - prowadzenie rachunkowości

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie obliczania, analizy i określania sytuacji konkretnej firmy. Potrafi dobierać i obliczać wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

    Rozszerzenia:
  • język polski 
  • matematyka

    Technik usług fryzjerskich

K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 - projektowanie fryzur

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania i stylizacji różnego rodzaju fryzur, a także poznaje zasady higieny i pielęgnacji włosów. Poznaje trendy mody i wymagania klientów w zakresie uczesania.
Poznaje również zasady funkcjonowania małych firm, jakimi są prywatne zakłady fryzjerskie.
    Rozszerzenie:
  • fizyka
  • geografia 

    Technik pojazdów samochodowych

M.18diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych
M.12 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.43 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie budowy, działania i zastosowania różnorodnych układów mechanicznych i elektrotechnicznych, oraz umiejętności diagnostyki, naprawy, obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych. Szkoła zapewnia uczniom miejsce odbywania praktyk.

    Rozszerzenie:

  • fizyka
  • geografia 

    Sprzedawca

K1 -
 prowadzenie sprzedaży

Szkoła oprócz profesjonalnej obsługi klienta uczy sprawnego posługiwania się sprzętem kasowo-fiskalnym
oraz daje podstawy wiedzy z towaroznawstwa i praw konsumenta. Kształcenie odbywa się w systemie teoretyczno-praktycznym. Szkoła zapewnia uczniowi odbywanie praktyk.


    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

K1 - montaż systemów suchej zabudowy
K2 - Wykonanie robót malarsko tapicerskich
K3 - Wykonanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania robót
malarskich, tapicerskich, posadzkarskich i okładzinowych, oraz montażu systemów suchej zabudowy. Posiada również umiejętności czytania dokumentacji architektoniczno-budowlanej, posługiwania się narzędziami
i sprzętem budowlanym oraz zna zasady i przepisy BHP w zakresie prac budowlanych. Kształcenie odbywa się w systemie teoretyczno-praktycznym. Szkoła zapewnia uczniowi odbywanie praktyk.


    Mechanik pojazdów samochodowych

M18 - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania, diagnozowania i naprawiania współczesnych pojazdów samochodowych.    Dekarz

B12
-wykonywanie robót dekarskich

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania i remontu pokryć dachowych oraz wykonywania i remontu obróbek dekarskich.
      Krawiec

A12 - wykonywanie usług krawieckich 
Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub w zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów odzieżowych, w tym ze skór licowych i materiałów licopodobnych.
     Stolarz

A.13
-
wytwarzanie wyrobów stolarskich 

Stolarz jest rzemieślnikiem wykonującym produkty drewniane i usługi związane z obróbką, montażem, okuwaniem i naprawą elementów drewnianych. Osoba trudniąca się tą profesją, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dobiera odpowiednie gatunki drewna do wytwarzania określonych mebli, elementów konstrukcji budowlanych i temu podobnych,
a także określa zalecany sposób ich konserwacji, lakierowania czy łączenia z innymi materiałami.


    Technik administracji

K1
 - Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.


    Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

K1 -
 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
    
Absolwent potrafi przygotować analizę dotyczącą bhp oraz propozycję usunięcia występujących zagrożeń, zbadać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Ponadto prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Praca: W każdej liczącej się firmie powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor bhp. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów bhp prowadzących własną działalność gospodarczą.


Rekrutacja


Elektroniczny scentralizowany system naboru do klas pierwszych w Bobowej
i powiecie gorlickim https://malopolska.edu.com.pl

Uwaga!!!

Dla osób spoza powiatu i tych którzy nie mają dostępu do Internetu pomocy
w rejestracji do sytemu udziela sekretariat szkoły.

Dla osób spoza Bobowej szkoła udostępnia miejsca w internacie.